ธนาคารที่อยู่ในเมกาซิตี้ บางนา (Megabangna)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:00 - 21:00 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 39 กม 8 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ธนาคารที่อยู่ในเมกาซิตี้ บางนา (Megabangna)