ธนาคารที่อยู่ในอิเซตัน (Isetan)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:30 - 21:30 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 4/1-4/2 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธนาคารที่อยู่ในอิเซตัน (Isetan)