ธนาคารที่อยู่ในฮาบิโตะ มอลล์ (Habito Mall)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ เปิด 24 ชั่วโมง
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 45/19 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ธนาคารที่อยู่ในฮาบิโตะ มอลล์ (Habito Mall)