ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ (CentralPlaza Rattanathibet)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ จันทร์ - พฤหัส 10:00 - 21:00
ศุกร์ - อาทิตย์ 10.00 - 22.00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 562, 566 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ (CentralPlaza Rattanathibet)