ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (CentralPlaza Rama 3)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 21:30
เสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 21:30
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา แขวงช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 10120

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (CentralPlaza Rama 3)