ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย (CentralPlaza Mahachai)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:00 - 21:00 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย (CentralPlaza Mahachai)