ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (CentralPlaza Lampang)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 21:00
เสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 21:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 319 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว อำเภอเมืองลำปาง ตำบลสวนดอก จังหวัดลำปาง 52100

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (CentralPlaza Lampang)