ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (CentralPlaza Ladprao)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:00 - 22:00 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (CentralPlaza Ladprao)