ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (CentralPlaza Grand Rama 9)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:00 - 22:00 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 9/9 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (CentralPlaza Grand Rama 9)