ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (CentralPlaza Chaengwattana)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ จันทร์ - พฤหัส 10:30 - 21:30
ศุกร์ 10:30 - 22:00
เสาร์ 10:00 - 22:00
อาทิตย์ 10:00 - 21:30
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (CentralPlaza Chaengwattana)