ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (CentralFestival Hatyai)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ จันทร์ - พฤหัส 11:00 - 21:00
ศุกร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 10:00 - 21:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 1520 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (CentralFestival Hatyai)