ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีราชดำริ (Big C Rajdamri)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 09:00 - 02:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 97/11 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีราชดำริ (Big C Rajdamri)