ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ารัชดาภิเษก (Big C Extra Ratchadaphisek)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 09:00 - 02:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 125 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ารัชดาภิเษก (Big C Extra Ratchadaphisek)