ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าพระราม 4 (Big C Extra Rama 4)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 09:00 - 24:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 2929 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าพระราม 4 (Big C Extra Rama 4)