ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าลาดพร้าว (Big C Extra Ladprao)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 09:00 - 23:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 669 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธนาคารที่อยู่ในบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าลาดพร้าว (Big C Extra Ladprao)