ธนาคารที่อยู่ในอัมรินทร์ พลาซ่า (Amarin Plaza)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:00 - 21:00 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400

ธนาคารที่อยู่ในอัมรินทร์ พลาซ่า (Amarin Plaza)