บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Credit Card)

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
เหมาะสำหรับทุกคน
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพียง 12.99%
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป
 • สิทธิคุ้มครองแผนพิทักษ์การซื้อสินค้า การรับประกันการรับคืนสินค้า และการรับรองราคาสินค้า
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
30,000 บาท / เดือน 3 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ฟรีไม่มีเงื่อนไข 1,926 บาท


สิทธิประโยชน์

อิสระที่มากกว่า คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย

 • ใช้จ่ายตามปรารถนาของชีวิตได้มากขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ต่ำลงเพียง 12.99% ต่อปี สำหรับยอดซื้อสินค้าและบริการ เมื่อท่านเลือกชำระยอดใช้จ่ายรายเดือนขั้นต่ำ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป

 • ท่านจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปทั้งสำหรับบัตรหลักและบัตรเสริมใบที่ 3 เป็นต้นไป เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่ 150,000 บาท (“ยอดใช้จ่าย”) ต่อปีขึ้นไป โดยตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะนำยอดจากแผนการแบ่งชำระรายเดือนมารวมเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป

รางวัลพิเศษ

 • เอกสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการแลกคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร โดยทุกๆ 1,000 คะแนนจะสามารถแลกเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรได้ถึง 250 บาท ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560 ซึ่งเทียบเท่าเงินคืน (cashback) 1% ของทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรโดยไม่จำกัดจำนวนในการแลก ยิ่งใช้จ่ายมาก ยิ่งรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรได้มากขึ้น

การรับประกันสินค้า
การรับประกันการรับคืนสินค้า

 • มีไว้เพื่อความพึงพอใจในสินค้าที่ระบุไว้ตามใบรับรองการประกันภัยซึ่งซื้อมาในราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เพื่อใช้โดยส่วนตัวเท่านั้นและชำระค่าสินค้าทั้งหมดด้วยบัตรเครดิต อเมริกันเอ็กซ์เพรส
  ทั้งนี้หากภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ สมาชิกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่พึงพอใจในสินค้าที่ซื้อมาและผู้ขายปฏิเสธที่จะรับคืนสินค้านั้นสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถคืนสินค้านั้นให้แก่บริษัทประกันภัยโดยที่บริษัทฯจะจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรสภายในมูลค่าเท่ากับราคาซื้อ หรือ สูงสุด 10,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 32,000 บาท ต่อปีปฏิทิน

การรับประกันการรับรองราคาสินค้า

 • จะคุ้มครองในกรณีที่สมาชิกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสได้ซื้อ และชำระโดยบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หากภายใน15 วันนับจากวันที่ซื้อ สินค้าที่เหมือนกันมีการโฆษณาในราคาที่ต่ำกว่าบนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีวันที่ระบุไว้
  บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในมูลค่าส่วนต่างของราคาสินค้าที่แตกต่างกันแต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการสูงสุด 10,000 บาทต่อหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 32,000 บาทต่อปีปฎิทิน

แผนพิทักษ์การซื้อสินค้า

 • จะคุ้มครองการซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองโดยการซ่อมแซม การเปลี่ยนสินค้าและรวมถึงการชดเชยเงินค่าสินค้าตามดุลพินิจของบริษัทประกันภัยสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อและเมื่อสินค้าดังกล่าวซื้อมาเพื่อใช้โดยส่วนตัวและเป็นของกำนัลให้กับบุคคลที่สามโดยชำระด้วยบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส ทั้งนี้วงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่ากับ 48,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 240,000 บาท ต่อปี

บริการที่มากกว่า

 • ไม่ว่าในวาระที่เป็นส่วนตัว สังคม หรือเกี่ยวกับธุรกิจ ท่านสามารถส่งมอบความปราถนาดีของท่านในวาระพิเศษต่างนั้นผ่านบริการส่งมอบชุดกระเช้าของขวัญเอ็กซ์เพรส กิฟท์(Express Gift) ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดยไม่ต้องปลีกเวลาไปเลือกซื้อของด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชุดกระเช้าของขวัญที่ได้รับการบรรจงจัดอย่างสวยงามจะได้รับการจัดส่งไปยังผุ้รับในวันรุ่งขึ้นเพียงแค่โทรหมายเลข 0-2273-5999

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีเงินเดือน)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารของผู้สมัคร และบัญชีหลักของกิจการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • *กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ หรือที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Credit Card)
สถาบันการเงิน บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express) สถาบันการเงิน
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร คลาสสิก (Classic)
คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก 1,926 บาท
บัตรเสริม ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ใบแรก และ 1,284 บาท ต่อปี (รวม Vat 7%) สำหรับใบที่ 3 เป็นต้นไป
วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 12.99%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)