ธนาคารธนชาต สาขายูเนี่ยน มอลล์ (Thanachart Bank Union Mall)

เวลาทำการ 11:00 - 19:00
TEL 02-511-0236, 02-511-0246, 02-511-0256, 02-511-0276
ห้างสรรพสินค้า ยูเนี่ยน มอลล์ (Union Mall)
สาขา ยูเนี่ยน มอลล์ (Union Mall)
ที่อยู่ เลขที่ 54 ชั้น 2 ยูเนี่ยน มอลล์ ซอย 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พิกัด อยู่ชั้น 2 โซน A ฝั่งหน้าศูนย์การค้าฯ
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)