ธนาคารธนชาต สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (Thanachart Bank MBK Center)

เวลาทำการ 08:00 - 20:00
TEL 02-611-4752-4
ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK)
สาขา เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center)
ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น 1 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)