ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (Thanachart Bank CentralPlaza Pinklao)

เวลาทำการ 10:30 - 19:00
TEL 02-884-9680-3
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (CentralPlaza Pinklao)
ที่อยู่ เลขที่ 7/222 ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)