ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส หลักสี่ (Krungthai Bank Tesco Lotus Laksi )

เวลาทำการ 10:30 - 19:30
TEL 02-521-5890-1
ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus)
สาขา เทสโก้ โลตัส หลักสี่ (Tesco Lotus Laksi )
ที่อยู่ เลขที่ 559 ชั้ั้น 2 เทสโก้ โลตัส หลักสี่ หมู่ที่ 3 ถนนพหลโธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
พิกัด อยู่ชั้ั้น 2 โซนร้านมือถือ/อุปกรณ์
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)