ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามเซนเตอร์ (Krungthai Bank Siam Center)

เวลาทำการ 10:30 - 20:00
TEL
ห้างสรรพสินค้า สยามเซนเตอร์ (Siam Center)
สาขา สยามเซนเตอร์ (Siam Center)
ที่อยู่ เลขที่ 989 ชั้น L2 สยามเซนเตอร์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด ชั้น L2
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)