ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (Krungthai Bank CentralPlaza Pinklao)

เวลาทำการ 10:00 - 20:00
TEL 02-884-9000-6
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (CentralPlaza Pinklao)
ที่อยู่ เลขที่ 7/130-137 ชั้น 1 และ ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัด ชั้น 1 และ ชั้น 2
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)