ธนาคารที่อยู่ในพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ (Pantip Plaza Pratunam)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่

ธนาคารที่อยู่ในพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ (Pantip Plaza Pratunam)