ธนาคารทหารไทย สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (TMB MBK Center)

เวลาทำการ 11:00 - 19:30
TEL 02-853-3689-90
ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK)
สาขา เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center)
ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น G เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย (TMB)