ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (TMB CentralPlaza Pinklao)

เวลาทำการ 11:00 - 19:30
TEL 02-433-1386-7
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (CentralPlaza Pinklao)
ที่อยู่ เลขที่ 7/451 ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย (TMB)