ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (TMB CentralPlaza Phitsanulok)

เวลาทำการ 11:00 - 19:30
TEL 055-215-460-1
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (CentralPlaza Phitsanulok)
ที่อยู่ เลขที่ 9/99 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก หมู่ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
พิกัด อยู่ชั้น 3 หน้าโรบินสัน
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย (TMB)