ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (TMB CentralPlaza Chiangmai Airport)

เวลาทำการ 11:00 - 19:30
TEL 053-201-843-4
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (CentralPlaza Chiangmai Airport)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501003
พิกัด อยู่ชั้น 3 โซน E-Center
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย (TMB)