ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม (SCB Central Chidlom)

เวลาทำการ 11:00 - 19:00
TEL 02-655-7061-2
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัล ชิดลม (Central Chidlom)
ที่อยู่ เลขที่ 1027 ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้น 2 ใกล้กับบริเวณทางเชื่อมไปยังเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)