ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (Krungsri Bank MBK Center)

เวลาทำการ 10:30 - 19:30
TEL 02-611-4546, 02-611-4549, 02-611-4663, 02-611-4678
ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK)
สาขา เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center)
ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น 4 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Bank)