ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (Krungsri Bank CentralFestival Chiangmai)

เวลาทำการ 11:00 - 20:00
TEL 053-288-755-9
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล (CentralFestival)
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (CentralFestival Chiangmai)
ที่อยู่ เลขที่ 99, 99/1, 99/2 ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
พิกัด อยู่ชั้น 3 โซนธนาคาร บริเวณฝั่งร้านขายอุปกรณ์มือถือ ติดกับธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Bank)