ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (Kasikorn Bank MBK Center)

เวลาทำการ 11:00 - 20:00
TEL 02-216-4820, 02-216-4822
ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK)
สาขา เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center)
ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น 4 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank)