ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (Kasikorn Bank CentralPlaza Pinklao)

เวลาทำการ 11:00 - 19:00
TEL 02-424-3595-6, 02-424-3990-2
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา (CentralPlaza)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (CentralPlaza Pinklao)
ที่อยู่ เลขที่ 7/222 ชั้น 4 เลขที่ห้อง 430 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank)