ธนาคารออมสิน สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (GSB MBK Center)

เวลาทำการ 11:00 - 20:00
TEL 02-064-4006-7
ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK)
สาขา เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center)
ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น 4 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารออมสิน (GSB)