ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (GSB CentralFestival Chiangmai)

เวลาทำการ 11:00 - 20:00
TEL 053-288-924-5
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล (CentralFestival)
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (CentralFestival Chiangmai)
ที่อยู่ เลขที่ 99, 99/1, 99/2 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 347 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
พิกัด อยู่ชั้ั้น 3 โซนธนาคาร บริเวณฝั่งร้านขายอุปกรณ์มือถือ ติดกับไทยประกันชีวิต
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารออมสิน (GSB)