บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ (Thanachart Diamond Credit Card)

บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์
visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
เหมาะสำหรับทุกคน
 • เติมน้ำมันรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3.5% ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก
 • รับคะแนนสะสม T-Rewards สูงสุด 4 เท่า
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 10 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
20,000 บาท / เดือน 2-5 เท่าของรายได้ ฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))


สิทธิประโยชน์

บัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม และ ไดมอนด์ วีซ่าแพลทินัม อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้คะแนนสะสมทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร และให้คะแนนทวีคูณจากหลายหมวด อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย

เติมน้ำมันรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม T-Rewards รวมสูงสุด 3.5% ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก
บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

 • รับเครดิตเงินคืน 3.1% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ และรับเพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards สำหรับยอดชำระน้อยกว่า 5,000 บาท/รอบบัญชี
 • รับเครดิตเงินคืน 1.5% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ และรับเพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 5,001 - 10,000 บาท

บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ วีซ่า แพลทินัม

 • รับเครดิตเงินคืน 2.1% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ และรับเพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards สำหรับยอดชำระน้อยกว่า 5,000 บาท/รอบบัญชี
 • รับเครดิตเงินคืน 1% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ และรับเพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 5,001 - 10,000 บาท

คะแนนสะสม T-Rewards สูงสุด 4 เท่า
ทุกๆ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อใช้แลกรับเครดิตเงินคืนหรือของกำนัลพิเศษ
รับเพิ่มเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดต่างๆ ดังนี้

 • รับ 4 เท่า สำหรับการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับ 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยว
 • รับ 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร

รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

 • สำหรับการใช้บริการแบ่งชำระรายเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพียงโทรมาแจ้งที่ Call center 1770

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10 ล้านบาท

 • ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 10,000,000 บาทโดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ผู้สมัครบัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี
 • สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  เอกสารประกอบการสมัคร
  กรุณารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับและแนบมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ ลูกจ้างประจำ/ บุคคลทั่วไป

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีอาชีพอิสระ)
  • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือสำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

  กรณีสมัครบัตรเสริม

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรหลัก (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

  กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)
  ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน

  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
  • สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
  • ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า

  หมายเหตุ : สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน) และใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้าใช้เฉพาะกรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge) เท่านั้น


  ข้อมูลพื้นฐานของ

  ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ (Thanachart Diamond Credit Card)
  สถาบันการเงิน บัตรเครดิตธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
  ประเภทบัตร แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium)
  คะแนนสะสม 25 บาท/ 1 คะแนน (รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 4 เท่า ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด)
  อายุคะแนนสะสม 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการสรุปยอดบัญชี
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))
  บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
  ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
  ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
  วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ขั้นต่ำ 1,000 บาท


  บัตรอื่นในสถาบันการเงินเดียวกัน

  บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

  เลือกตามสถาบันการเงิน


  เลือกตามสถาบันการเงิน 2